360° panorama by Yuriy Filatov.
Click the image to open the interactive version.

360° panorama by Yuriy Filatov.
Click the image to open the interactive version.

360° panorama by Willy Kaemena.
Click the image to open the interactive version.

Girona
360° panorama by André Stiebitz.
Click the image to open the interactive version.

360° panorama by luis-sanchez-davilla.
Click the image to open the interactive version.

la pedrera or mila house. barcelona
360° panorama by luis-sanchez-davilla.
Click the image to open the interactive version.

la pedrera or mila house. barcelona
360° panorama by luis-sanchez-davilla.
Click the image to open the interactive version.

grand teatre del liceu. barcelona
360° panorama by luis-sanchez-davilla.
Click the image to open the interactive version.

grand teatre del liceu. barcelona
360° panorama by luis-sanchez-davilla.
Click the image to open the interactive version.

barcelona from hotel arts
360° panorama by Amin Abedini.
Click the image to open the interactive version.

#Handheld360panoramaبازار قیصریه در شهرستان لار از توابع استان فارس کشور ایران واقع شده‌است. این بازار یک مجموعه نفیس و پرتنوع معماری قدیم ایران است. جلوه‌های بارزی از شیوه‌ها و شگردهای معماری گذشته – از پیش از صفویه، تا قاجاریه در این مجموعه تاریخی بچشم می‌خورد و با آنکه غبار صدها سال بر رخسار آن نشسته‌است، استحکام و قدرت بافت آن کمترین آسیبی ندیده‌است. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%84%D8%A7%D8%B1