360° panorama by Jozef Kokes.
Click the image to open the interactive version.

Synagóga bola postavená v roku 1803 a patrí medzi dva zachované príklady deväť klenbového typu synagóg na Slovensku.